logo

Trafik Kazalarında Maddi Manevi Tazminat

Tazminat Hukuku

Ölümlü trafik kazalarında; Ölen kişinin yakınları, ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze ve defin masrafları adı altında maddi tazminat talep edebilir. Ayrıca ölen kişinin yakınları duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat talep edebilirler.

Tüketici Hukuku Dosya Masrafları Davaları

Tüketici Hukuku

Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiye tüketici denir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (TKHK) uygulama alanının ve kapsamının belirlenmesi bakımından kimin tüketici olduğunun tespiti önemlidir. Mal veya hizmeti alanın tüketici kabul edilmemesi halinde kanunun sağladığı haklar söz konusu olmayacaktır.

Boşanma Hukuku ve Sonuçları

Boşanma Hukuku

Bu makale içerisinde Türk Medeni Kanunu' na göre boşanmanın nedenleri ile boşanmanın sonuçları olan nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı ve çocuklarla şahsi ilişkinin kurulmasına dair detaylı bilgilendirme ve araştırmaları bulabilirsiniz.