logo

Enerji Hukuku

 • Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin alacaklarının tahsiline ilişkin davalar
 • Elektrik enerjisi tüketicilerinin kayıp kaçak bedelinin iadesine yönelik davalar
 • Enerji sözleşmelerine ve yatırım projelerine ilişkin danışmanlık ve davalar
 • EPDK tarafından tahakkuk ettirilen idari para cezalarının ilişkin davalar
 • Elektrik Üretimi, Dağıtım ve Satış / Elektrik Piyasasına ilişkin davalar
 • Lisans, izin ve ruhsata yönelik ihtilaflardan kaynaklanan davalar
 • Enerji alt yapı çalışmalarına ve yatırımlarına ilişkin davalar
 • Madencilik hizmetinden kaynaklanan davalar
 • EPDK aleyhine her türlü iptal davaları
 • Kamulaştırma, özelleştirme, birleşme ve devralma süreçlerinde hukuki danışmanlık
 • Enerji Piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve tadili işlemleri
 • Enerji projelerinin finansmanı konusunda hukuki danışmanlık
 • Enerji hukukundaki regülasyonlara yönelik hukuki danışmanlık
 • Akaryakıt ve LPG dağıtım şirketlerine hukuki danışmanlık
 • İmtiyaz sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
 • EPDK düzeyinde her türlü sürecin takibi işlemleri
 • Akaryakıt ve LPG bayilerine hukuki danışmanlık
 • Enerji Sektöründeki İnşaat Sözleşmeleri
 • Enerji şirketlerinin kurulumu işlemleri
 • Sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri
 • Üretim paylaşım sözleşmeleri
 • Lisans sözleşmeleri