logo

İcra ve İflas Hukuku

 • Her türlü icra takibinin hazırlanması ve işlemlerin takibi
 • Haciz işlemleri
 • Borca ve takibe itiraz işlemleri
 • İtirazın iptali davaları
 • İtirazın kaldırılması davaları
 • Menfi tespit davaları
 • İstirdat davaları
 • Çek, bono ve senet tahsili
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi davaları
 • İhtiyati haciz kararı alınması
 • Karşılıksız çek davaları
 • İflas hukuku işlemleri
 • İflasın ertelenmesi davaları
 • Yedieminliği suistimal davaları