logo

İdare Hukuku

 • Tam yargı davaları
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar
 • İdari para cezaları ile ilgili davalar
 • İptal davaları
 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat davaları
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları
 • İmar hukukuna ilişkin davalar
 • İdari sözleşmelerden doğan davalar
 • Askeri İdare ve Yüksek İdare Mahkemesi davaları
 • Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar
 • Ecri misil düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları
 • Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları
 • İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları
 • Disiplin cezalarının iptali davaları
 • İdari dilekçelerin denetlenmesi
 • İdari dilekçelerin düzenlenmesi ve hazırlanması
 • İdari işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesi ve denetlenmesi
 • Kamu ihale şartnamelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
 • İdari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi
 • Kamu ihalelerine katılım