logo

İş Hukuku

 • İşe iade davaları
 • Hizmet tespiti davaları
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı davaları
 • İşçilerin yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaları
 • Meslek hastalığı tespiti ve tazminat davaları
 • İş akdinin feshi sebebi ile açılan diğer tazminat davaları
 • Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaları
 • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması
 • İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması
 • Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması
 • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri