logo

Kentsel Dönüşüm Hukuku

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hazırlanması
 • Riskli bina tespit işlemlerine karşı yapılacak hukuki işlemler
 • İmar durumu değişiklikleri sonucunda sözleşmenin revize edilmesi
 • Yönetim planının müteahhit firma ile birlikte hazırlanması işlemleri
 • Sözleşmede yer alan teminatların güvence altına alınması işlemleri
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin noter ve tapu dairelerinde tescili işlemleri
 • Müteahhit firmaya tapu devir zamanlarının belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi
 • Konsept ve ana proje seçim süreçlerinde gereken hukuki yardımların yapılması
 • Kentsel dönüşüm süreci ile ilgili mevzuata aykırı yapılan kat malikleri kurulu toplantılarında alınan kararların iptali davalarının takibi
 • Riskli yapı tespiti akabinde yıkım ve yeniden inşa sürecini kapsayan dönemde sürecin hukuki takibinin yapılması
 • Mevzuat uyarınca, yıkım ve yeniden inşa işlemlerine muvafakat göstermeyen maliklere ilişkin iş ve işlemlerin takibi
 • Olumsuz oy kullanan maliklere mevzuat uyarınca gönderilmesi gereken ihtarnamelerin hazırlanması
 • Yıkım sürecini engelleyecek şekilde daireyi boşaltmayan kat maliklerine karşı ihtarnamelerin gönderilmesi ve neden oldukları zararlar için diğer kat maliklerince rücu davalarının açılması ve takibi
 • İnşaat şirketi ve apartman yönetimi ile görüşmelerde baz oluşturacak inşaat/yatırım hukuki ve teknik sözleşmelerinin hazırlanması
 • Maliklere yapılacak taşınma ve kira yardımı gibi süreçlerde hukuki destek sağlanması
 • Kaba inşaat sürerken müteahhidin sözleşmeye uymasının sağlanması için hukuki yardımda bulunulması ve gerekli işlemlerin yapılması
 • Binanın iskanın alınması sürecinde müteahhidin sözleşmeye uyması konusunda hukuki yardımda bulunulması