logo

Rekabet Hukuku

  • Rekabete ve haksız rekabetin önlenmesine ilişkin davalar
  • Rekabet Kurumu kararlarına karşı itiraz ve yargı yollarına ilişkin davalar
  • Türk Rekabet Kurumuna birleşmeler ile ilgili bildirimlerde bulunmak
  • Türk Rekabet Kurumunda yapılan soruşturmalarda temsil etmek
  • Rekabet ihlallerini şikayet etmek ve şikayetleri takip etmek
  • Dağıtım anlaşmalarına ilişkin rekabet konuları üzerinde görüş bildirmek
  • Türk Mahkemeleri huzurunda rekabet davalarında müvekkil şirketleri temsil etmek
  • Hakim durumun kötüye kullanılması hakkında Rekabet Kurumuna şikayette bulunmak
  • Rekabet durum düzenlemeleri, kuralları ve politikalarına ilişkin müvekkilleri yönlendirmek
  • Anlaşmaların, stratejik işbirliklerinin ve diğer işbirliği anlaşmalarının tasfiyesi ile ilgili destek sağlamak