logo

Sağlık Hukuku

 • Hekim hatalarından kaynaklanan ceza davaları
 • Hekim hatalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Sağlık personelinin tıbbi hatalarından kaynaklanan davalar
 • Hasta ve hekim hakları
 • Özel sağlık sigortalarından kaynaklanan davalar
 • Sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortalarından kaynaklanan davalar
 • Özel sağlık kuruluşlarına danışmanlık
 • İlaç kullanımından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satımdan kaynaklı davalar
 • İlaç üretim sözleşmelerinin hazırlanması
 • İlaç geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması
 • İlaç klinik araştırma sözleşmelerinin hazırlanması
 • İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırılmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili hukuksal danışmanlık